Категории
Узбекский Голливуд
Кафе Bogi Chinor
Санаторий Мерсиан
Клипмейкер - Назим Талипов
Behruz Tohirov va Xayot guruhi

Облака тегов
 : Гиннес китобига кирган туйлар

Гиннес китобига кирган туйлар


                                                        Дунёдаги энг киммат туй торти


Нархи 20 миллион доллар булган бу торт Beverly Hillsнинг кандолатчилик цехларидан бирида тайёр­ланган. Ха-ха, адашмадингиз, айнан 20 миллион дол­лар. Чунки бу торт сон-саноксиз бриллиантлар би­лан безатилган эди.


                                                                       Энг катта туй торти


Дунёдаги энг катта торт Нидерлан-диянинг Оммеп шахрида тайёрланган. Бумуъжизанингбаландлиги 18 мет- ру 5 см булган. Бу торт олдинги <<рекордчи>>дан 5 метрга баландрок булган. Ушбу туй дурдонасини тайёрлаш учун 75 киши тер туккан. Уни тайёрлашга/туёна эса бир неча ой сарфланган. Бунга шубх,а килмасангиз хам булади. Чунки унинг орирлиги 5 тоннадан ошган.


                                                   Энг узун келинлик фатаси


Австралиялиик Эва Хофбауэр турмушга чиккач, Гиннесс рекордлар китобига киритилди. Чунки келинчак фатасининг узунлиги 2 812 метрга тенг булиб, унинг огирлиги 130 килограммдир. Корнойбург шахри буйлаб сайрга чиккан Эванинг фатасини 800 та мактаб укувчиси кутариб юришган.


                                                   Энг узун туй кортежи.


Одатда, келинни олиб келишга киев навкалари билан 10 – 15 та машинада келади. Лекин севгилиси учун 102 та автомобилни йигиб келган куев бола хакида хеч ешитганмисиз. Москвалик бир куевтура худи шундай туй билан ташриф буюриб, булажак рафикаси ва куда томонни лол колдирган. Безатилган туй машиналарининг кетма – ккетлиги 2 километрга чузилди.


Дунёдаги энг катта туй гулдастаси


Бу гулдаста Катар валиахд шахзодасининг никох, туйи муносабати билан ясалган эди. Гулдаста шунчаликулкан эдики, бутун сохил буйини безатиб турган. Унинг огирлиги 42 тоннага тенг эди. Ушбу гул монументининг хажми 800 кв. метрга тенг булиб, 7 кун давомида тайёрланган. Бу гулдасда учун Таиланд ва Эквадордан ноеб атиргул нави келтирилган.


                                           Энг куп бриллиант тошли никох узуги


«Фаришта ракси» деб номланган бу узук Киев заргарлари томонидан тайёрланиб, 837 та бриллиант билан безатилган. «Фаришта ракси» узуги эгаси номи сир тутилади. Бизга маълум булишича, бу машхур аел емиш.


                                              Дунёдаги энг митти никох узуги.


 Бу узук икки ёшли булажак киролича Мария Стюарт учун 1544 йилда тайёрланган.


                                                   Энг узок давом этган никох


 Жаноб Темулжи Бхикан ва Нариман хоним 86 йил бирга хаёт кечиришган (1853 йилдан 1940 йилгача). Улар амакиваччалар булиб, 5 ёшда никохдан утишган. Жаноб Темулжи 91 ёшда хаётдан куз юмган.


                                             Энг узок вакт унаштирилганлар


Олтавио Гульен х,амда   Адриана Мартинеснинг унаштируви   67 йил давом этган. Улар 25 ёшда унаштири-либ, 82 ё шдагина турмуш куришган.


                                                 Энг куп дугонали келинОпубликовано: 20-02-2010  |  Просмотров: 36740  |  Рейтинг: (564 голосов)

   


Кабинет
Ноутбуки в Ташкенте. Купить ноутбук в Ташкенте

Мой блокнот (0)

Популярные
Келин либослари - Kelin liboslari
Просмотров: 359034
Райхон Ганиева - Rayhon Ganieva
Просмотров: 327188
Севинч Муминова - Sevinch Mo'minova
Просмотров: 321794
Озодбек Назарбеков - Ozodbek Nazarbekov
Просмотров: 212671
Опрос
Все опросы завершены